آنچه درباره آموزشگاه ما باید بدانید

وبسایت کانوا حرفه ای فارسی از سال ۱۳۹۶ جهت آموزش دیجیتال مارکتینگ و گرافیک واینستاگرام مارکتینگ کار خود را شروع نموده و به لطف شما بزرگواران تاکنون توانسته خدمات ارزنده و مفیدی به مشتریان خود عرضه نماید.

مجوز آموزشگاه ما

مدرسان آموزشگاه ما

مدرسین آموزش های اینستاگرامی وگرافیک ما :

ساجده ایرانی
مدرس گرافیک وتولید محتوا
Pinterest
Instagram
علی پاکدین بیدختی
مدرس اینستاگرام و دیجیتال مارکتینگ
Pinterest
Instagram

شعب آموزشگاه ما

آموزشگاه ما فعلا با یک دفتر در شهر مشهد شرو بکار نموده است.

دفتر مشهد

تدریس دوره های آنلاین وحضوری اینستاگرام و دیجیتال مارکتینگ

فهرست